Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) isim/unvan, adres ve iletişim bilgileri 3. maddede yer alan (“ALICI”) ile Alemdar Mahallesi Çatalçeşme Sokak No:7 İç kapı: 2/16 adresinde mukim Saf Pırlanta Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi(“SATICI”) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

1.1. İşbu Sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne (“Yönetmelik”) uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

1.2 İşbu Sözleşme’nin konusu, ALICI’nın, SATICI’ya ait https://www.gumusmagazasi.com/ internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili tarafların Kanun’dan ve Yönetmelik’ten doğan hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

2. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, FİYAT, ÖDEME VE TESLİMAT

Ürünlerin (malların/hizmetlerin) cinsi ve türü, miktarı, modeli, brim fiyatları ve satış bedeli ile ödeme bilgileri ve ALICI’nın bildirdiği teslim yeri dahil Teslimat Bilgileri  sipariş formunda belirtildiği gibidir.

3. MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

3.1 Sözleşme ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, ALICI’nın SATICI’dan satın almış olduğu mal veya hizmetin ALICI’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Ürün, ALICI’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

3.2 Ürünün teslimat masrafları ALICI’ya aittir. SATICI tarafından teslimat ücretinin kendisi tarafından karşılanacağı beyan edilirse teslimat masraflara SATICIya ait olacaktır.


3.3 Ürün, ALICI’nın belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak en geç 20 gün içinde teslim edilir, zorunluluk arz eden hallerde bu süre uzayabilir. Herhangi bir nedenle ALICI tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

3.4 Ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

3.5 ALICI, ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle sorumlu olup; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vs. hasarlı ve ayıplı ürünlü teslim almayacaktır. ALICI; kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

4. TEMERRÜT HALİ

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. GENEL HÜKÜMLER

5.1 ALICI, SATICI ‘ya ait https://gumusmagazasi.com alan adlı internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

5.2 ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

5.3 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları veya ürün sertifika bilgileri ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.4 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’nin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.5 Ürünün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finansman kurumunun ürün bedelinin SATICI’ya ödememesi halinde, ürün en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI’ya ait olmak üzere SATICI’ya iade edilir. SATICI’nın ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.
 

5.6 Ürünün normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi) nedeni gibi ifa imkansızlığı hallerinde 20 günlük süre zarfında teslim edilememesi ve gecikmenin 10 günü aşması söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, ve/veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde ÜRÜN bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 14  İŞ günü içinde ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.

5.7 Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde teslimat masrafları SATICI tarafından karşılanacaktır.

5.8 İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp SATICI’ya faks veya posta yolu ile ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanacaktır.

5.9 Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

6. CAYMA HAKKI

6.1 SATICI, ALICI’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin SATICI’ya veya ürün sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt eder.

6.2. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya ait https://gumusmagazasi.com sitesinde belirtilen faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması, ürünün kullanılmamış olması ve ürünün, işbu Sözleşme’nin 7.maddesi ile belirtilen Cayma Hakkının Kullanılamayacağı ürünler kapsamında olmaması gerekmektedir.


6.3 ALICI, ürün iadesiyle birlikte, kendisine gönderilen fatura, irsaliye, sertifika, garanti formları, iade edilecek ürünlerin kutusu ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz olarak SATICI’ya göndermekle yükümlüdür. Fatura aslı gönderilmeyen ürünlerin KDV’si ve varsa diğer yasal yükümlülükleri iade edilmez. İade gönderimi sırasında, kargo firmalarından, ya da iade işlemini gerçekleştiren ALICI’dan kaynaklanan sebeplerle, ürün ve ürünle birlikte gönderilen evrak ve materyallerde meydana gelen bozulma, hasar ya da benzeri değer kaybettirici her türlü durumun sorumluluğu iadeyi gerçekleştiren ALICI’ya aittir.

6.4 SATICI tarafından cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.

6.5 Kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

  1. ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapabilmektedir. SATICI, bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda; konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi ile talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihileri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.
  2. ALICI iade edeceği ürünü ön bilgilendirme formunda belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi ile SATICI’ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli SATICI’ya aittir. ALICI’nın iade edeceği ürünü ön bilgilendirme formunda belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve ürünün kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir.

7. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

7.1 Yönetmelik’in 15. Maddesi gereği, yüzük siparişlerinde, yüzük ölçüsü kişiye özel olarak hazırlandığı için, yasal koşullara bağlı olarak cayma hakkı bulunmamaktadır.

7.2 ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz. Buna göre; ALICI’nın isteğiyle, internet sitesinde sunulan maden renginden farklı bir renkte kişiye özel olarak üretim yapıldığında ya da internet sitesinde sunulan veya cayma hakkı içinde sayılan yüzük ölçüsü aralığı (9-17) olarak üretim yapıldığında, tamtur yüzüklerde ise tüm yüzük ölçülerinde üretim yapıldığında, kolye ve bileklik boyu dışında verilen özel siparişlerde, içine yazı yazılan evlilik alyanslarında, ya da sipariş verilen ürünün ALICI’ya tesliminden sonra, ALICI’nın isteği doğrultusunda yapılan yüzük ölçüsü, kolye, bileklik boyu ve modelindeki değişiklikler gibi işlemler yapıldığında, ALICI’nın özel istekleri doğrultusunda özel olarak üretimi yapılan bu ürünler cayma hakkının kullanılamayacağı ürünler kapsamına girer. 

7.3 ALICI’nın bir yurtdışı teslimat adresi beyan etmesi neticesinde Türkiye Gümrük Sahası dışındaki bir adrese teslim edilen ürünler iade kapsamı dışındadır.

8. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

8.1 ALICI tarafından girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Ancak, söz konusu bilgiler ALICI cihazından girildiğinden ALICI tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

8.2 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası vb. bilgiler; sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, önceden onay verilmesi halinde siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ve SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla SATICI adına yerine getirilmesini sağlamak için SATICI, SATICI iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

8.3 ALICI’ya kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi hususlarına dair kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakları olduğu bildirilmiştir.

9. MÜCBİR SEBEPLER

9.1 Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

9.2 Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

10. DELİL ANLAŞMASI ve YETKİLİ MAHKEME

9.1 Bu Sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları kesin delil oluşturur.

9.2 İşbu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar ALICI’nın yerleşim yerindeki veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki il veya ilçe tüketici hakem heyeti, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

11. YÜRÜRLÜK

İşbu 11 (on bir) maddeden ibaret Sözleşme, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşme konusu ürünün web sitesi üzerinden verilen siparişine ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI, işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve sözleşme yürürlüğe girecektir.

ALICI bu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.